Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole” se adresează procesării produselor agricole primare – cereale, legume, carne, pește, lapte, fructe comestibile, semințe  etc.

 

Sesiunea de depunere a fost lansată pentru perioada 03 august 2018 – 31 ianuarie 2019.

PRAGURILE DE CALITATE lunare:

– 40 puncte (03.08 – 31.08.2018)

– 35 puncte (01.09 – 30.09.2018)

– 30 puncte (01.10 – 31.10.2018)

– 25 puncte (01.11 – 30.11.2018)

– 20 puncte (01.12 – 31.12.2018)

– 15 puncte (01.01.2019 – 31.01.2019)

 

Beneficiarii eligibili sunt toate formele de organizare juridică înființate în baza legislației

naționale în vigoare, inclusiv formele asociative.

 

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

  1. Investiții corporale: construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de

procesare; achiziționarea, de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate; cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității; cheltuieli de marketing etc.

 

  1. Investiții necorporale: sisteme de management a calității și de siguranță alimentară;

achiziționarea de tehnologii, patente, licențe si software; cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute

 

Criteriile de selecție ale proiectului

  1. Principiul creării lanțurilor alimentare integrate: colectare, procesare și comercializare – max. 30 puncte

1.1. Crearea lanțului alimentar integrat – 30 puncte

– Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului și cele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul

– Proiectele de modernizare nu sunt punctate.

1.2. Crearea lanțului alimentar integrat prin intermediul OIPA recunoscute – 10 puncte

– Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții de modernizare în componente ce completează integral lanțul alimentar prin intermediul OIPA recunoscute.

1.3. Crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare) – 26 puncte

– Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului și cele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul alimentar

– Proiectele de modernizare nu sunt punctate

1.4. Crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul de colectare, depozitare și condiționare, comercializare

– Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului și cele care își propun investiții în componentele ce completează lanțul

– Proiectele de modernizare nu sunt punctate

  1. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată – max. 25 puncte

2.1. Proiecte destinate produselor ecologice  – conform prevederilor OUG 34/2000 – 15 puncte

2.2. Proiecte destinate produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare 10 puncte

 

  1. Proiecte promovate de cooperative sau grupuri de producători – 15 puncte

 

  1. Principiul potențialului agricol – max. 30 puncte

4.1. Potențial ridicat 30 puncte

4.2. Potențial mediu 20 puncte

4.3. Potențial redus 10 puncte

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri,

70% pentru grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

–  1.000.000 Euro/proiect pentru IMM, 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiecte care nu presupun investiții care creează lanț alimentar integrat

–  2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care creează lanț alimentar integrat

 

Autor: Vali Niță – SC VIVA WALL by ANAMOB, n_vali2003@yahoo.com

 

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro