Brutarul Ad banner

Știri și noutăți

Conferința brutarului și cofetarului – 9 octombrie, Târgu-Mureș!

Industria de cofetărie, panificație și morărit se confruntă în prezent cu o serie de provocări complexe: dificultăți în recrutarea personalului calificat, necesitatea adoptării noilor tehnologii și atragerea de fonduri pentru dezvoltare. Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, revista de specialitate Brutarul-Cofetarul are plăcerea de a anunța organizarea unui eveniment special dedicat acestor domenii: "Recrutarea personalului, digitalizarea și soluții optime de atragere a fondurilor pentru sectoarele de cofetărie, panificație și morărit".

PROCEDURA ORDONANȚEI DE PLATĂ

Procedura ordonanței de plată reprezintă o cale procesuală specială, mai rapidă și simplificată față de cea de drept comun, prin care creditorul urmărește să obțină o hotărâre judecătorească pentru a-și recupera creanța de la debitorul rău-platnic. Practic, această procedură este aplicabilă creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege. Vom prezenta în continuare principalele repere ale procedurii ordonanței de plată, raportat la cadrul normativ în vigoare.

Sistemul RO e-TVA

Cadrul legal: În Monitorul oficial nr. 582/21.06.2024 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 70/2024 prin care s-a reglementat decontul precompletat de TVA, o inițiativă menită să eficientizeze procesul de raportare fiscală.

Brutarul Ad banner

Ultimele Articole de specialitate

Procedura specială a evacuării din imobilele folosite fără drept

În raporturile comerciale de închiriere adesea apar situații în care, deși contractul de închiriere a încetat, chiriașul refuză, fără drept, să predea și să părăsească imobilul.

Istorii și mituri despre…hrana străbunilor (39)

Bunicii noștri păstrau rânduielile bisericești cu sfințenie, călăuziți de credința în Dumnezeu și de inteligența nativă cu care au fost înzestrați. Erau adepții unor datini și obiceiuri pe care și le-au însușit adânc și care le-au asigurat o viață sănătoasă, simplă, dar mulțumitoare.

Clarificări privind regimul fiscal al microîntreprinderilor

Prin oug nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial la data de 29 martie 2024, guvernul a adus o serie de clarificări în ceea ce privește regimul de impozitare specific microîntreprinderilor prin raportare la condiția cifrei de afaceri cumulate a întreprinderilor legate, cu privire la care mediul de afaceri avea neclarități în urma modificărilor legislative succesive de la finalul anului 2023. vom prezenta în continuare principalele repere privind impozitarea microîntreprinderilor prin prisma condiției cifrei de afaceri cumulate la nivel de întreprinderi legate, raportat la legislația actualizată în vigoare de la 29 martie 2024 ca urmare a ultimelor modificări decise prin oug nr. 31/2024.

Ultimele Comunicate de presă

Mica publicitate

DE VÂNZARE – Aparat de temperat ciocolată

De vânzare mașini second-hand

DE VÂNZARE: mobilier de magazin – panificație

Firmă producătoare de pâine și produse de panificație oferă spre vânzare mobilier de magazin complet după cum urmează: