Planificare și strategie de marketing pentru un 2019 de succes

Potrivit Asociației Americane de Marketing, „planificarea de marketing este procesul de stabilire a obiectivelor pentru activitatea de marketing și de stabilire și programare a pașilor necesari pentru atingerea acestor obiective.“ Planificarea este prima funcție care trebuie efectuată în procesul de management. Acesta guvernează supraviețuirea, creșterea și prosperitatea oricărei întreprinderi într-un mediu competitiv și în continuă schimbare. La început de 2019 companiile din sfera panificației, patiseriei, cofetăriei, morăritului din țara noastră trebuie să ia multiple decizii de marketing dacă doresc să își asigure un an de succes.

Figurinele din marţipan – atracţiile din vitrinele cofetăriilor

Vă prezentăm, în linii mari, fazele ce trebuiesc parcurse pentru a obţine un purceluş din marţipan. Deşi unele elemente ale acestei compoziţii par a fi mai simple, există unele puncte cheie în procesul de montare a piesei care necesită atenţie sporită, întrucât tocmai acestea au rolul de a conferi proprietăţile specifice unui purceluş.

JURIDIC: Contractul individual de muncă cu timp parţial

În cazul în care locul de muncă creat de Angajator presupune doar o fracțiune de normă, acesta poate angaja un salariat printr-un contract individual de muncă cu timp parţial, trebuind însă să țină cont de o serie de elemente restrictive, cum ar fi interdicţia de a efectua ore suplimentare și, dacă drepturile salarial sunt stabilite sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, obligația de a calcula contribuțiile sociale raportat la acest nivel minim, cu unele excepții prevăzute de lege. Vom prezenta în continuare principalele particularități ale contractului individual de muncă cu timp parţial.