Stocurile de produse alimentare, raportate de fermieri și centralizate pe o platformă

În urma unui proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii și comercianții din industria alimentară și agricolă vor fi obligați la raportarea lunară statului a stocurilor produselor alimentare pe care le dețin.

Scopul acestui proiect de ordonanță este calcularea stocurilor alimentelor existente în România care ar putea fi folosite în momente de criză sau perioade complicate, dar și valorificarea acestora de producătorii români pentru eventualele oportunități care se pot ivi. MADR susține că „instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal și a unor mecanisme de centralizare și cunoaștere operativă permanentă a stocurilor de produse agricole și alimentare” care „va asigura, în mod unitar și profesionist, securitatea alimentară, apărarea vieții și sănătății populației, pe timpul producerii unor situații de urgență, generatoare de victime multiple, putând permite restabilirea rapidă a stării de normalitate”.

Datele vor fi raportate, colectate, centralizate și prelucrate pe o platformă dată prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către persoane împuternicite de către MADR și alte instituții cu atribuții în domeniu conform competențelor legale în cel mult 60 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Acestea vor fi raportate până la data de 15 a fiecărei luni pentru datele valabile pentru ultima zi a lunii precedente fiind date cu caracter confidențial.

Stocurile care trebuie raportate din sectorul agriculturii și industriei alimentare sunt următoarele: legume-fructe, cereale și produse pe bază de cereale, semințe oleaginoase și produse pe bază de oleaginoase, leguminoase furajere; semințe certificate: cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase, carne și produse din carne, conserve din carne și mixte, lapte și produse din lapte, produse de morărit și panificație, produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe, grăsimi și uleiuri, apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate, orez, plante aromatice, sare și condimente, ceaiuri, zahăr, miere, drojdie.

Comercianții care prezintă autorizații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care au în componența lor structuri de vânzare cu suprafață mai mică de 400 mp (excluzând spații destinate depozitării, păstrării, producției mărfurilor, birourilor și anexelor), comercianții ambulanți, comercianții care desfășoară activități de servicii de alimentație publică, comercianții care desfășoară activități de comercializare în zone publice nu sunt obligați de a raporta stocurile proprii. În aceeași categorie de operatori care nu necesită obligația raportării sunt cei care dețin în ultima zi a fiecărei luni cantități de până la 10 tone legume, 10 tone fructe, 25 tone cereale, 20 tone semințe oleaginoase, 10 tone leguminoase furajere, 300 kg plante aromatice, 50 kg miere.

Pentru date raportate greșit, există și sancțiuni cuprinse între 50.000 – 250.000 lei, iar în cazul în care nu se raportează stocurile, amenzile prevăzute sunt de la 500.000 la 1.000.000 de lei.