Pâinea – alimentul sfânt din perspectiva specialiștilor

Revista Brutarul-Cofetarul are onoarea de a lua interviu cu specialiști din industria panificației, patiseriei și cofetăriei, recunoscuți la nivel național și internațional. Așadar, continuăm seria de interviuri cu dna. Daniela Voica, vicepreședinte al Patronatului Român din Industria de Morărit Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN.

Revista Brutarul-Cofetarul: O scurtă descriere despre dvs. – cine este Daniela Voica?

Daniela Voica: Vicepreședinte ROMPAN (Patronatul Român din Industria de Morărit Panificație și Produse Făinoase), doctor inginer, absolventă a Facultății de Chimia și Tehnologia Produselor Alimentare din Galați cu o experiență practică de 28 ani în industria alimentară, activând în industria cărnii în primii 5 ani și apoi în industria de panificație și produse făinoase.

Daniela Voica

Activitatea practică s-a armonizat perfect cu cea de dezvoltare profesională și cercetare astfel că în 1998 obține un Master „Monitorizarea calității mediului și tehnici de depoluare” la Facultatea de Chimie București – Studii aprofundate în ingineria protecției mediului, iar în anul 2010 obține titlul de Doctor în științe inginerești în domeniul Ingineriei Industriale la Facultatea de Chimie Alimentară din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați. Datorită pasiunii de a transmite cunoștințele teoretice și practice din domeniul industriei alimentare acumulate în timp, a activat ca profesor asociat la Universitatea POLITEHNICĂ din București, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, iar în cadrul Rompan este formator și evaluator de competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. Activează ca membră în diverse asociații de profil printre care: Asociația Specialiștilor din Morărit și Panificație din România ASMP, Comitetul tehnic de elaborare a standardelor – ASRO.

Revista Brutarul-Cofetarul: Ce etape a trebuit să parcurgeți pentru a ajunge acolo unde sunteți?

D.V.: Pot să spun că am încercat mereu să mă implic total în ceea ce am avut de îndeplinit. După terminarea facultății, am lucrat direct în producție și am avut șansa să mă ocup la vremea aceea de un domeniu nou, obținerea licențelor de fabricație la fabrica de carne la care am lucrat. Am avut ocazia să aplic imediat ceea ce am învățat în facultate și treptat, treptat, să îmi îmbunătățesc abilitățile mai ales în zona practică.

Deoarece economia evolua, unitatea la care am lucrat s-a dezvoltat și și-a diversificat domeniul de activitate și am schimbat ramura industriei alimentare, am condus o unitate de fabricare a produselor de panificație și patiserie. Deși la terminarea facultății mi-am dorit să lucrez în industria berii, iată că sectorul de panificație este de fapt zona care m-a atras cel mai mult profesional. Așadar, din 2000 și până în prezent activitatea mea a fost strâns legată de sectorul de panificație, produse făinoase și morărit. Din anul 2003, la Rompan sunt implicată în activitățile curente ale asociației patronale din industria de morărit, panificație și produse făinoase, unde am parcurs diverse etape, iar în prezent sunt vicepreședinte.

Rompan

Revista Brutarul-Cofetarul: Ce v-a motivat și inspirat să lucrați în această ramură a industriei alimentare?

D.V.: În viață este important să alegi corect domeniul de activitate în care vei activa. Încă de pe băncile facultății am realizat că a produce alimente este o știință foarte importantă, vitală chiar. De ce această ramură? Pot să spun că am avut șansa să intru într-un mediu deosebit cu oameni deosebiți. Cei care lucrează în industria panificației și a produselor făinoase au creat o mare familie care acordă o atenție deosebită acestui aliment sfânt – „Pâinea”.

Revista Brutarul-Cofetarul: Care sunt realizările profesionale cele mai mari?

D.V.: Nu îmi place să mă laud, consider că toată munca mea de până acum m-a definit din punct de vedere profesional. Totuși, dacă este să fac o retrospectivă, aș menționa două momente definitorii: după ce am acumulat o anumită experiență în industria alimentară (bere, carne, morărit, panificație), am reușit să obțin titlul de Doctor în științe inginerești în domeniul Ingineriei Industriale în anul 2020, iar după o altă perioadă de timp, din 2022 sunt în poziția de vicepreședinte Rompan.

Revista Brutarul-Cofetarul: Care au fost provocările acestei meserii?

D.V.: Aici ar trebui să vorbesc foarte mult de la partea de tehnologie care trebuie să fie în permanență îmbunătățită și adaptată la cerințele consumatorului modern, la aspectele legislative care au de asemenea legătură directă cu sectorul, la partea de instruire de specialitate în sector, la aspectele ce țin de implicarea în proiecte de cercetare și dezvoltare, de elaborare și îmbunătățire de standarde ocupaționale și cursuri etc.

Revista Brutarul-Cofetarul: Care credeți că sunt cele mai importante trenduri ale sectorului de panificație și patiserie în România?

D.V.: Consumatorul român a mâncat și mănâncă și astăzi pâine și produse de patiserie. În urmă cu ceva timp, noi am realizat la Rompan un studiu de piață cu privire la tendințele de consum ale populației. Avem consumatori tradiționali care nu își schimbă ușor preferințele de consum, dar există și o categorie care, datorită schimbărilor din stilul de viață, își adaptează obiceiurile de consum. Astfel, pot să vă spun că din ce în ce mai mult se consumă produse de panificație cu rol funcțional. Consumatorii încep să fie foarte atenți la ceea ce consumă. De asemenea, se va dezvolta din ce în ce mai mult zona produselor precoapte, congelate.

Dacă privim lucrurile din perspectiva reducerii risipei alimentare, cred că se va urma trendul cu reducerea cantităților pe unitatea de produs; la pâine se va dezvolta partea de pâine feliată, acest lucru și datorită faptului că este mult mai comod pentru consumator. Va rămâne, desigur, și categoria care preferă pâinea proaspătă neambalată, cu coaja crocantă și cu gustul și aroma cu care desigur suntem cu toții familiarizați.

rompan

 

Revista Brutarul-Cofetarul: Cum vedeți evoluția industriei panificației – în trecut, acum, viitor?

D.V.: Industria de panificație, deși a trecut prin momente dificile, cel puțin în ultimii ani, o să continue să asigure hrana populației. Am avut de trecut perioada dificilă a pandemiei COVID 19, a urmat perioada în care prețurile la materiile prime, energie și combustibil au crescut foarte mult, a urmat perioada cu influențele cauzate de războiul din Ucraina, nu mai vorbim de situația dificilă a forței de muncă. Cu toate acestea, producătorii din sector au continuat să lucreze și sperăm ca în perioada următoare, să se investească din ce în ce mai mult în retehnologizare, pentru a se moderniza unități existente și chiar să se realizeze unități noi de producție.

În această direcție, Rompan are un rol foarte important și colaborează cu Autoritățile Statului pentru a pune la dispoziția agenților economici diverse măsuri de sprijin cum ar fi DR 22 și programul INVESTALIM. În egală măsură, trebuie să se acorde o atenție deosebită instruirii continue a personalului din sectorul nostru de activitate. Așa după cum știți deja, în cadrul Rompan există un Centru de formare profesională dedicat exclusiv ariei noastre de competențe profesionale.

Încercăm să venim în sprijinul membrilor și să le furnizăm servicii de formare profesională de înaltă calitate, la care lectorii sunt doar persoane cu experiență, atât teoretică, dar mai ales practică. Să nu uităm de partea de cercetare-dezvoltare: în permanență, sectorul pe care îl reprezentăm trebuie să își actualizeze tehnologiile de fabricație, să le dezvolte, optimizeze și să le alinieze la conceptul de reducere a risipei alimentare și, bineînțeles, la conceptul general al economiei circulare. Rompan a activat intens și în această direcție, și îmi face o deosebită plăcere să vă amintesc doar câteva dintre proiectele noastre care au avut rezultate în acest sens.

Astfel, prin proiectul „Let’s produce new functional bakery products for people with digestive disorders” – Erasmus+ nr.: 2019-1-RO01-KA202-063170, am dezvoltat în parteneriat cu universități de industria alimentară din Italia, Irlanda și Ungaria, cu Universitatea Științele Vieții din Timișoara și Facultatea de Medicină Carol Davila, Cartea „Obținerea produselor funcționale de panificație”/„Manufacturing functional bakery products” și ghidul „Manufacturing functional bakery products for people with digestive disorders”.

În prezent suntem în implementare cu proiectul „Metode de reducere a risipei alimentare la produsele făinoase prin dezvoltarea competențelor specifice ale specialiștilor din sector: Stop Waste to VET” 2021-1-RO01-KA220-VET-000028008 în cadrul căruia am editat manualul „MIJLOACE ȘI METODE DE REDUCERE A RISIPEI ALIMENTARE LA FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE” și suntem în curs de elaborare a unui ghid privind reducerea risipei alimentare pe lanțul depozitare-comercializare-consumator final.

 

text: ing. Claudia POPA