JURIDIC – Limitarea operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar (1)

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar instituie o serie de limitări privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar instituie o serie de limitări privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în numerar atât între comercianți, cât și între comercianți și persoane fizice și între persoane fizice, exceptați fiind Trezoreria Statului, instituţiile de credit, instituţiile emitente de monedă electronică, instituţiile care prestează servicii de plată, instituţiile financiare nebancare, operatorii din domeniul jocurilor de noroc şi entităţile care efectuează operaţiuni de schimb valutar, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate. Vom prezenta în continuare principalele limitări, pe categorii de persoane.

 OPERAȚIUNI ÎNTRE COMERCIANȚI

 Regula generală

Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică (în continuare Comercianți) de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

 Excepții punctuale

Se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar între Comercianți, în următoarele condiţii:

a) încasări de la Comercianți, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la Comercianți, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către Comercianți, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Comercianții pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Plafoanele-limită de mai sus nu se aplică de către Comercianți pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată autorizate, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată autorizate pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice (altele decât cele privind achiziţii de bunuri sau prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări);

e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate;

f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede. (continuăm)

 

juridic signo

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.