Etichetarea produselor de panificație, de patiserie și produse de morărit

Eticheta reprezintă totalitatea informațiilor înscrise pe ambalaj, care oferă consumatorilor detaliile privind caracteristicile produsului conform cerințelor legale actuale. Există legislații europene în vigoare, dar și la nivel național, care trebuie respectate. Sunt produse a căror etichete nu oferă consumatorilor informațiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit.

Autor: Major Rita, Revista Brutarul-Cofetarul

În cursul acțiunilor de control cea mai mare problemă întâlnită este diferența dintre cantitatea netă declarată pe etichetă și cea prezentă. O altă problemă este comercializarea produselor în afara datei durabilității minimale stabilite de producători.

Producătorii trebuie să aibă în atenție și data durabilității la materii prime și auxiliare, deoarece termenele de valabilitate ale acestora nu pot fi mai scurte decât data durabilității a produsului finit. Necesită mare atenție concordanța dintre denumirea produsului și lista ingredientelor. Este important menționarea categoriilor de aditivi (carbonat de calciu, acid ascorbic etc.) și numele emulsifianților utilizați.

Este necesar înscrierea în lista ingredientelor a cantității, exprimată în procente conform prevederilor și denumirea categoriei și/sau denumirea specifică a codului CE a aditivilor utilizați la fabricarea produselor. Produsele care poartă denumirea de produse „tradiționale”, trebuie în mod obligatoriu să fie atestate ca produse tradiționale. Componentele cu efect alergen trebuie indicate diferențiat, având grijă la produsele umplute și produsele cu diverse semințe.

La ingredientul „premix” trebuie detaliat compoziția, conform declarațiilor primite de la producător. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1169/ 2011 în cazul produselor alimentare preambalate este obligatorie înscrierea etichetării nutriționale. La produsele vrac în conformitate cu Ordinul nr. 183/2016 producătorii/furnizorii au obligația de a informa consumatorii prin afișare la loc vizibil, lizibil, ușor de înțeles pe un afiș, pe etichetă, ambalaj de vânzare, ce însoțesc produsul. Există și alte reglementări și legislații, care sunt importante și trebuie respectate privind: iodarea universală a sării destinate consumului uman, a hranei animalelor și utilizării în industria alimentară, filierea cerealelor și a produselor procesate din cereale, condițiile care trebuie îndeplinite la comercializarea produselor de panificație, informarea consumatorilor de către operatorii economici, care desfășoară activități de comercializare pe teritoriul României a produselor obținute din produse alimentare congelate (pâine și produse de panificație, produse de patiserie etc.)

 

Vă putem ajuta la:
  • elaborarea informațiilor cerute conform actelor legislative
  • verificarea legalității etichetelor
  • traducerea în limba română cât și în limba maghiară a informațiilor cerute sau prezente pe etichetele produselor alimentare
  • calcularea/ verificarea valorilor energetice pe baza rezultatelor analizelor primite de la un laborator.

 


OPȚIONAL

Asigurăm la cerere servicii de grafică, design și/sau tipărirea etichetelor la cele mai înalte standarde. Toate aceste servicii sunt asigurate de o echipă profesionistă care înțelege nevoile sectorului de profil, după 20 de ani de experiență în editarea revistei Brutarul-Cofetarul, organizarea cursurilor de perfecționare și a expoziției internaționale GastroPan. Detalii la telefon: 0733-313-043.