Dilema antreprenorială la început de drum: PFA vs. SRL

La început de drum antreprenorial, fiecare își creionează planul de afaceri și printre primele dileme este aceea de a cântări opțiunile de organizare a entității economice ce se va constitui – PFA sau SRL? Ambele forme de organizare au atât avantaje, cat şi dezavantaje, iar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor particulare ale entității care se doreşte a se înfiinţa.

Persoană Fizică Autorizată (PFA) are numeroase avantaje:

 • costuri reduse pentru înfiinţare și administrare având în vedere că nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA putând să ţină propria contabilitate. Dacă totuşi se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cost mai redus faţă de un SRL;
 • procesul de depunere a documentaţiei fiscale este mai facil şi constă în depunerea unui număr redus de declaraţii la ANAF;
 • profitul realizat de PFA poate fi valorificat oricând, fără necesitatea împărţirii dividendelor, fără necesitatea împărţirii dividendelor trimestriale sau anuale, sau a menţionării anului în documentele oficiale;
 • o persoană fizică autorizată are dreptul de a avea angajaţi;
 • desfiinţarea unui PFA se realizează mai simplu faţă de un SRL, iar costurile sunt mai reduse;
 • taxele obligatorii pentru un PFA în sistem real sunt: 10% impozit pe venit, la venitul determinat ca venit încasat minus cheltuielile aferente activității; 10% contribuție individuală de sănătate (CASS) si 25% în funcție de opțiunea proprie, contribuție individuală pentru pensie (ultimele două sunt plafonate inferior la nivelul salariului minim brut pe economie anual și opționale dacă veniturile realizate într-un exercițiu financiar sunt sub cuantumul de 22.800 lei). Similar, se calculează costurile fiscale pentru PFA norma de venit luând în considerare ca reper Normele anuale de venit pe anul 2018, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În contrapartidă, această formă de exercitare are o serie de dezavantaje care menține dilema alegerii celei mai bune opțiuni din punct de vedere juridic și fiscal:

 • un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului, de regulă, și se pot alege doar codurile CAEN care privesc activităţi ce pot fi prestate de solicitant;
 • răspunderea persoanei fizice este maximă în cazul în care se înregistrează datorii;
 • în cazul unui PFA, posibilitatea de dezvoltare este limitată;
 • sunt programe/surse de finanțare pentru care PFA-urile nu sunt eligibile.

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) are o serie de avantaje:

 • solicitantul nu trebuie să ateste pregătirea profesională;
 • nu există limite în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;
 • răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării (valoarea capitalului minim este de 200 lei);
 • SRL-urile au dreptul de a participa la licitaţii publice sau private;
 • SRL-ul și angajații săi pot beneficia de anumite facilitați fiscale dacă sunt îndeplinite anumite criterii de eligibilitate: deducere personală, scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii pentru programatori/persoane cu handicap, subvenții pentru angajarea șomerilor sau absolvenților, scutire de la plata contribuțiilor la nivelul salariului minim pe economie pentru angajați elevi/studenți/ucenici/pensionari/etc.
 • impozitul pe venit este de 3% din veniturile realizate pentru societățile fără salariați sau 1% pentru societățile cu minim 1 salariat cu normă întreagă dacă veniturile anuale sunt 1.000.000 euro (există și opțiunea achitării unui impozit pe profit de 10% în anumite condiții), la care se adaugă 5% impozit pe dividende;
 • orice persoană, indiferent de vârstă, poate beneficia de sprijin nerambursabil de stat, prin programele tip SRL-D, dacă respectă câteva criterii (de exemplu: nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spațiul economic european). În plus, sunt programe/surse de finanțare pentru care, de regulă, în anumite condiții SRL-urile sunt eligibile.
 • taxele obligatorii pentru un SRL sunt: 1 sau 3% impozit pe venit, la venitul realizat; 10% contribuție individuală de sănătate (CASS) și 25 % în funcție de opțiunea proprie, contribuție individuală pentru pensie (ultimele două sunt plafonate inferior la nivelul salariului minim brut pe economie anual și opționale dacă veniturile realizate într-un exercițiu financiar sunt sub cuantumul de 22.800 lei).

Dezavantajele pentru care SRL-ul nu este singura opțiune viabilă sunt următoarele:

 • investiţia iniţială necesară pentru înfiinţarea unui SRL este mai mare faţă de cea pentru un PFA, fiind formate din taxele percepute la Registrul Comerţului, onorarii tehnoredactare acte și taxe notariale privind declarațiile necesare construirii, la care se adaugă capitalul social minim de 200 lei;
 • există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat;
 • cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA;
 • asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende în baza situațiilor financiare interimare, pe care se aplică un impozit pe dividende de 5%;
 • procesul de desființare a unui SRL este mai anevoios şi se rezolvă, uzual, în termen de aproximativ două luni.

Financiar analizând intre aceste două forme de exercitare a activității economice, pentru anul 2018, cel mai mic cost fiscal este generat de desfășurarea activității prin intermediul unui SRL microîntreprindere fără angajați, urmat fiind de PFA-ul care aplică din punct de vedere fiscal sistemul norma de venit.

Concluzionând, din analiza comparativă a celor două variante de entități economice (PFA sau SRL), este recomandat ca antreprenorul să aleagă pe baza necesităţilor personale ale afacerii pe care o întreprinde. De exemplu, în cazul unor meserii liberale în care solicitantul îşi oferă serviciile pe proiect, un PFA poate fi o opţiune bună. Dacă o entitate are cheltuieli mici şi îşi doreşte abordarea mai multor domenii de activitate, atunci un SRL pare a fi varianta optimă.

 

Autor: Oana Luca – consultant fiscal

 

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro