Oportunități de finanțare în perioada 2023-2026 pentru industria morăritului și panificației

Fondurile nerambursabile au fost și vor rămâne unele din cele mai importante surse de finanțare, atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. Cu ajutorul acestora, România, antreprenorii români, ONG-urile etc. se pot dezvolta cu pași repezi.

Pentru antreprenorii care doresc să beneficieze de finanțări nerambursabile în următoarea perioadă, atât europene, cât și de stat, s-au alocat deja miliarde de euro, au fost aprobate nenumărate programe de finanțare de către Comisia Europeană.

Companiile din domeniul panificației au anunțat de la sfârșitul anului 2022 că industria de profil se află într-o situație dificilă. Prețurile mari la energie, materie primă și lipsa forței de muncă sunt printre cauzele principale care au afectat sectorul de morărit și panificație.

Conform Registrului Comerțului, există peste 6.000 de firme care au ca obiect de activitate principal fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a altor produse de patiserie.

Cifra de afaceri a acestor societăți a fost în 2021 de 8,3 miliarde de lei, însemnând aproximativ 0,43 din cifra de afaceri a României. De asemenea firmele din acest sector au înregistrat și un profit de cca. 856,8 milioane lei (194,7 milioane euro).

Începând din anul 2023, firmele din panificație vor avea mai multe posibilități de finanțare nerambursabile datorită mai multor programe de finanțare, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la Guvernul României, sub forma unei scheme de ajutor de stat.

În curând se va lansa programul de finanțare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, deci un program multianual cu un buget de 590 milioane euro. Bugetul anual mediu al schemei este de 730,25 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 147,5 milioane euro. Programul este gestionat de AFIR.

cepu.ro

Obiectivele programului vizează:
 • Înființarea unei noi unități de producție
 • Extinderea capacității unei unități existente
 • Diversificarea producției unei unități existente

În acest program au posibilitatea să participe nu numai firmele cu vechime în domeniu, ci și firmele noi înființate dacă au capital social subscris și vărsat în condițiile legii, în valoare de minimum 100.000 lei.

Se pot accesa minimum 500.000 euro și maxim 57.750.000 euro. Sumele maxime diferă de la județ la județ. Beneficiarii ajutorului de stat în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile ale proiectului.

Mai multe despre programul INVESTALIM, se pot citi AICI.

Alte două programe de finanțare importante pregătite pentru lansare, tot prin intermediul AFIR și vizează sectorul panificației (și nu numai), sunt cele din cadrul Programului Național Strategic (PNS) și anume:

 1. PNS – DR-22Investiții în procesarea/condiționarea/depozitarea produselor agricole și pomicole. În acest program pot participa nu numai IMM-urile și întreprinderile mari, dar și cooperativele agricole, societățile cooperative, grupurile și organizațiile de producători, PFA-uri etc. Prin intermediul acestei măsuri se acordă următoarele ajutoare financiare nerambursabile:
 • pentru modernizarea activităților existente: până la 3.000.000 de euro;
 • pentru înființarea unor unități de procesare legume-fructe, morărit, ulei și nutrețuri combinate: până la 10.000.000 de euro;
 • înființarea altor activități de procesare: până la 7.000.000 de euro.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile.

Mai multe despre acest program AICI.

 1. PNS – DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole. În acest program pot participa IMM-urile și întreprinderile mari. Vor fi sprijinite investițiile realizate în sectorul agro-alimentar pentru obținerea de produse diversificate, cu accent pe produsele ecologice. Prin intermediul acestei măsuri se acordă următoarele ajutoare financiare nerambursabile:
 • pentru înființarea unor unități de panificație: până la 10.000.000 de euro;
 • alte investiții: până la 3.000.000 de euro.

Ajutorul financiar nerambursabil va fi de maxim 65% din valoarea eligibilă a investiției și diferă în funcție de regiunea, județul și localitatea de implementare a proiectului.

Mai multe despre acest program AICI.

De asemenea, recent a fost publicat un alt program de finanțare care este menit să ajute companiile din sectorul agricol și industriei alimentare să treacă mai ușor peste problemele cauzate de majorarea prețurilor la energie și anume: Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Prin această schemă se urmărește sprijinirea investițiilor în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile (solară și eoliană) pentru autoconsum în sectorul agricol și industria alimentară .

Solicitanți eligibili sunt:

 • Întreprinderile din sectorul agricol precum agricultură, industria alimentară, fabricarea băuturilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro- alimentare), care la momentul depunerii proiectelor au înscris în statutul societății, printre altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, după caz.
 • Valoarea finanțării: 20.000.000 €/întreprindere

Intensitatea finanțării: se poate ridica la 100%, dar procentul de cofinanțare asumat prin proiect de către Beneficiar, va determina punctajul obținut și șansele de câștig.

Luând în considerare toate aspectele prezentate mai sus, oportunitățile de finanțare pe care o să le avem pentru sectorul panificației începând din acest an vor fi semnificative, trebuie profitat de ele la maxim, fiindcă acestea vor fi oportunități unice pentru România.

Dacă aveți o idee bună de afacere, doriți să vă dezvoltați/modernizați/extinde afacerea, nu stați pe gânduri, începeți demersurile cât mai repede posibil, fiindcă experiența noastră arată că fondurile pentru mediul privat se epuizează destul de repede, interesul fiind mare pentru aceste fonduri.

 

VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI ÎN DEZVOLTAREA AFACERII DVS.!