Luni, 25 Septembrie 2017 11:55

JURIDIC - Conflictele colective de muncă la nivel de unitate (2)

Citiți articolul anterior AICI.

3. DECLANȘAREA CONFLICTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

În toate cazurile în care există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă, organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, vor sesiza în scris angajatorul despre această situaţie, precizând revendicările angajaţilor, motivarea acestora, precum şi propunerile de soluţionare.[1] Angajatorul este obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată.

Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris sindicatelor sau, în lipsa acestora, reprezentanţilor angajaţilor, în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate.

În situaţia în care angajatorul nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, deşi a răspuns, sindicatele ori reprezentanţii salariaţilor, după caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de muncă se poate declanşa.

Conflictul colectiv de muncă la nivel de unitate se declanşează numai după înregistrarea prealabilă a acestuia. În vederea înregistrării prealabile, organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, notifică angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul, în vederea concilierii.

4. CONCILIEREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ

Procedura de conciliere este obligatorie. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, inspectoratul teritorial de muncă desemnează delegatul său pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă şi comunică datele persoanei desemnate atât organizaţiei sindicale ori reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului.

Inspectoratul teritorial de muncă convoacă părţile la procedura de conciliere într-un termen ce nu poate depăşi 7 zile lucrătoare de la data desemnării delegatului.

La data fixată pentru conciliere, delegatul inspectoratului teritorial de muncă verifică împuternicirile delegaţilor părţilor şi stăruie ca aceştia să acţioneze pentru a se realiza concilierea. Susţinerile părţilor şi rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către părţi şi de delegatul inspectoratului teritorial de muncă.

În cazul în care în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la soluţionarea revendicărilor formulate, conflictul colectiv de muncă se consideră încheiat.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

[1] Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.

 

(continuăm)

 

 

juridic signo

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.

 

 

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…