JURIDIC: Procedura aprobării tacite – valorificarea tăcerii administraţiei publice (3)

Procedura aprobării tacite – valorificarea tăcerii administraţiei publice (1)

Procedura aprobării tacite – valorificarea tăcerii administraţiei publice (2)

 

Adresarea direct instanţei judecătoreşti

În situaţia în care solicitantul se adresează direct instanţei judecătoreşti, parcurgerea procedurii prealabile nu este obligatorie. Cererea de chemare în judecată a autorităţii administraţiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă. Instanţa trebuie să soluţioneze cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părţilor. Cererea este scutită de taxa de timbru.

În cazul în care instanţa constată îndeplinirea condiţiilor legale privind aprobarea tacită, pronunţă o hotărâre prin care obligă autoritatea administraţiei publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfăşoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie.

Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administraţiei publice nu își îndeplineşte obligaţia în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanţa poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum şi la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere.

  1. Infracțiuni

Fapta unei persoane de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice existenţa unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omiţând cu ştiinţă prezentarea răspunsului ori a notificării primite în cadrul procesului de autorizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapta funcţionarului public care, având cunoştinţă de solicitarea de autorizare şi de documentaţia acesteia, cu bună ştiinţă nu soluţionează cererea în termenul prevăzut de lege şi face să intervină prezumţia legală a aprobării tacite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.