JURIDIC: Procedura aprobării tacite – valorificarea tăcerii administraţiei publice (2)

Procedura aprobării tacite este reglementată de OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, ca o modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, în cazul în care acestea nu răspund solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii.

  1. Procedura

Autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii. Dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Astfel, după expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.

Pentru obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauză sau direct instanţei judecătoreşti.

Adresarea autorităţii în cauză

În situaţia în care solicitantul s-a adresat autorităţii administraţiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunoştinţă existenţa cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus aprobării tacite, potrivit legii, şi solicită totodată eliberarea, prin registratura autorităţii respective, a unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea sa. Acest document: (i) permite solicitantului desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; (ii) se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare; (iii) ţine loc de autorizaţie în toate situaţiile, inclusiv în faţa organelor de control, cu excepţia autorizaţiei care este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege.

În cazul în care autoritatea administraţiei publice respective nu răspunde sau refuză să elibereze documentul sus-menționat prin care permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum şi în cazul în care autorizaţia este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instanţei judecătoreşti. (continuăm)

 

 

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de
caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.