JURIDIC: Procedura aprobării tacite – valorificarea tăcerii administraţiei publice (1)

Procedura aprobării tacite este reglementată de OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, ca o modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, în cazul în care acestea nu răspund solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii.

 În esență, ea presupune că autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii. Vom prezenta în continuare principalele repere ale procedurii aprobării tacite.

 

  1. Domeniu de aplicare

Ca principiu, procedura aprobării tacite poate fi pusă în practică, după caz, în cadrul:

a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor;
b) procedurilor de reînnoire a autorizaţiilor;
c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.

Ea se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale. Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorităţi a administraţiei publice interesate, şi alte excepţii de la aplicarea procedurii aprobării tacite.

În sensul procedurii aprobării tacite, prin autorizaţie se înțelege actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii. Noţiunea de autorizaţie include şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea operaţiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării.

Trebuie precizat că, prin Decizia nr. 13/2013, într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că, raportat la noțiunea de autorizație, procedura aprobării tacite nu este aplicabilă în cazul autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism şi documentaţiilor de urbanism prevăzute în legislația privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi, după caz, pe pagina proprie de internet lista autorizaţiilor cărora li se aplică procedura aprobării tacite din domeniul de activitate al autorităţilor respective. (continuăm)

 

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de
caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.