JURIDIC: Modificări în sistemul split TVA (1)

La data de 28 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, prin care legiuitorul a adus unele modificări semnificative în ceea ce privește sistemul split TVA, în special în ceea ce privește limitarea categoriilor de persoane obligate să aplice sistemul split TVA.

Vom prezenta în continuare principalele noutăți privind sistemul split TVA, aplicabile de la 31 decembrie 2017.

Limitarea categoriilor de persoane obligate să aplice sistemul split TVA

Potrivit noii reglementări, dintre agenții economici, au obligaţia să aplice sistemul split TVA (respectiv să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA, pentru încasarea şi plata TVA), doar persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile legii, în cuantum mai mare de:

  • 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari;
  • 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii;
  • 5.000 de lei pentru restul contribuabililor,

dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile legii, în cuantum mai mare de:

  • 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari;
  • 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii;
  • 5. 000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Restul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA trebuie să notifice organul fiscal competent în acest sens.

Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

Persoanele obligate să aplice mecanismul plăţii defalcate a TVA sau care optează pentru acest lucru aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA (în continuare Registrul), pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

Registrul este organizat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) și conține următoarele informaţii:

  • denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile;
  • codul de înregistrare în scopuri de TVA;
  • data înscrierii în registru;
  • modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional.

Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.

Înscrierea în Registru a persoanelor care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA

Înscrierea în Registru a persoanelor care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA se face de către organul fiscal competent în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

(continuăm)

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de
caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.