JURIDIC: Modificări în sistemul split TVA (2)

La data de 28 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, prin care legiuitorul a adus unele modificări semnificative în ceea ce privește sistemul split TVA, în special în ceea ce privește limitarea categoriilor de persoane obligate să aplice sistemul split TVA.

Înscrierea în Registru a persoanelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Persoanele care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă după 31 decembrie 2017 au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Înscrierea în Registru a acestor persoane se face de către organul fiscal competent în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registru persoanele care se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după cum urmează:

  • cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017;
  • cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi nu a depus notificarea conform legii.

Înscrierea în Registru a persoanelor care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA

Înscrierea în Registru a persoanelor care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:

  • persoanele care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA la 31 decembrie 2017 – începând cu 1 martie 2018;
  • persoanele care înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA începând cu data de 1 ianuarie 2018, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă – începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile.

Renunţarea la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA

Persoanele care aplică prin opțiune plata defalcată a TVA pot renunţa la aplicarea acestui mecanism la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registru, dacă nu se află în una din situaţiile de aplicare obligatorie a plății defalcate a TVA, prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent.

Persoanele care aplică plata defalcată a TVA pentru că au înregistrat obligații restante reprezentând TVA pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu mai înregistrează obligații restante reprezentând TVA în cuantumul prevăzut de lege, prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent.

Persoanele care aplică plata defalcată a TVA pentru că s-au aflat sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile de aplicare obligatorie a plății defalcate a TVA, prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent.

În toate cazurile, radierea din Registru se face de către organul fiscal competent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Persoanele respective nu mai aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu data radierii din Registru.